Ananya Verma 16.jpg

Ananya Verma

Textile & Apparel Design

B.Des

Lakshey.jpg

Lakshay Saini

Textile & Apparel Design

B.Des

Shobhit Rajput.JPG

Shobhit Rajput

Textile & Apparel Design

B.Des

TEXTILE & APPAREL DESIGN

Batch 2016-2020

Anjana.jpg

Anjana Kachhawa

Textile & Apparel Design

B.Des

Mehak Verma.JPG

Mehak Verma

Textile & Apparel Design

B.Des

Sonu (1).jpg

Sonu Kushwaha

Textile & Apparel Design

B.Des

Anushri Gupta.JPG

Anushri Gupta

Textile & Apparel Design

B.Des

Naicy Bhardwaj.JPG

Naincy Bhardwaj

Textile & Apparel Design

B.Des

Srishti Singh.JPG

Srishti Singh

Textile & Apparel Design

B.Des

bhumika Sukhani.JPG

Bhumika Sukhani

Textile & Apparel Design

B.Des

Sakshi Kaithwar.JPG

Sakshi Kaithwar

Textile & Apparel Design

B.Des

Surandi Verma.JPG

Surandi Varma

Textile & Apparel Design

B.Des

vishal anand 16.jpg

Vishal Anand

Textile & Apparel Design

B.Des